* Thiên Long Huyết Tử (CS NEW) - Open 19h30 T3 28/11 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019

☑ HỖ TRỢ SERVER :
- Vào Game Level 120 (Tâm Pháp All 150)
- Exp x 1.500 + Drop x 80%
- Server Chạy 9 Phái Hoài Cổ
Nhận Buff Free 50% Nội, Ngoại ,Thể
- Miễn Phí Sét Bá Chủ + 15 , Thần Khí Tân Thủ , Ngọc 8 ...v...v...
-------------------------------------------------------
☑ HỖ TRỢ GAME :
- Hỗ Trợ 24/7 Thân Thiện Uy Tính Chất Lượng
- Sự Kiện Độc Đáo Diễn Ra Hàng Tuần
- Chống DOSS DISS LAG
- Không Cần Riset Giờ Chơi
- Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game
- Cộng Point Trực Tiếp Trong Game
-------------------------------------------------------
----- BẢNG XẾP HẠNG XEM TRỰC TIẾP TRONG GAME -----
---------------------------
☑ DROP SEVER :
Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét 120 Cửu Thiên ( 10p boss ra 1 lần )
Thánh Thú Sơn : Thú Môn Phái ( 1h boss ra 1 lần )
Dạ Kính Hồ : Sét VIP Chí Tôn + Sét Phá Thiên ( 1h boss ra 1 lần )
Thuỷ Nguyệt : Long Văn , Võ Hồn , Ám Khí
-------------------------------------------------------
☑ MAP CÀY CẤP GAME :
- LEVEL 30 ĐẾN 95
+ Phụng Lăng Hoàng Mộ
+ Yến Vương Cổ Mộ 9
- LEVEL 95 ĐẾN 130
+ Tháp Khắc Lạp Mã Can
+ Hạn Huyết Lĩnh
+ Đại UyểnTin tức khác

* Thiên Long Huyết Tử (CS NEW) - Open 19h30 T3 28/11 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-04-2019