* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-04-2019

* Giải thưởng đua top Open: Tính từ lúc Open đến 10h T3 05/12
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

* Thiên Long Huyết Tử (CS NEW) - Open 19h30 T3 28/11 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-04-2019